Είμαστε μια Ελληνική συντεχνία που ζητάει ενεργούς Έλληνες παίχτες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι συντεχνιακές αναζητήσεις αλλά η καλή παρέα.

Προϋποθέσεις ένταξης :

1. Να είσαι Έλληνας (όχι απλά να μιλάς Ελληνικά)
2. Να έχεις αποδείξει ότι είσαι μαλακομαγνήτης

We are a Greek guild who search for new active Greek players. We don't care for guild quests but only the good relationship

Requiremnts for join

1. Need to be Greek (not only speak Greek)
2. Need to proove that you are a...hole magnet