DANNEVIRKE (DVK) is open for new members. We are a small guild with players that plays every day. We are good at helping each other.
The only requierement to be member is to complete 5 guild quest every week. If you are on holiday etc. and can not do this please inform
the guild leader (Lindberg1)

DANNEVIRKE (DVK) søger nye medlemmer. Vi er en lille guild bestående af spillere som spiller hver dag. Vi er gode til at hjælpe hinanden.
Den eneste betingelse for at være medlem, er at man gennemføre 5 guild quest hver uge. Selvfølgelig er man fritaget for dette ved ferie med mere.
Blot husk at underrette guildlederen (Lindberg1)